SlovenskýMagyarEnglish

Pripomienkovacie konanie

Rozšírenie kapacity výroby medených vodičov - zámer
Informácia o správnom konaní
Informácia o správnom konaní Félová Margita
Oznámenie zámeru na predaj nehnuteľnosti formou priameho predaja
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania
Záverečný účet 2016
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie ( Sklad poľnohospodárskych produktov)
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie (Pozberová linka)
Dokumenty v pripomienkovacom konaní 2016
Dokumenty v pripomienkovacom konaní 2016
Verejná vyhláška - stavebné konanie PD
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania
Upovedomenie o začatí konania - Skládka odpadov
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Kancelárie a soc. zariadenie
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania - novostavba obilnej sýpky 1
Záverečný účet 2015
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania - novostavba obilnej sýpky 2
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Skladovacia hala
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Návrh na rozpočet 2017
Rozpočet 2017
Rozhodnutie - Skládka odpadov
Dokumenty v pripomienkovacom konaní 2015
Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianského kraja na roky 2014 - 2020
Rozpočet obce na rok 2015
Návrh záverečného účtu na rok 2014
Návrh na rozpočet na rok 2016
Dokumenty v pripomienkovacom konaní
Výrub stromov - Dan - Slovakia Agrar, a.s.
Výrub stromov - PD Veľké Kosihy
Výrub stromov - Královič
Výrub stromov - formulár obec
Výrub stromov - Beke
Štatút obce Veľké Kosihy
Záverečný účet 2011
Rozpočet na rok 2013
Záverečný účet obce za rok 2012
Integrované povolenie
Verejná vyhláška - oznámenie
Záverečný účet obce za rok 2013
Oznámenie zámeru
Výrub stromov - Gergely Nagy
Návrh rozpočtu na rok 2015