SlovenskýMagyarEnglish

Výzvy

Výzvy rok 2015
Obchodná verjná súťaž
Výzva - zverejnenie - Farma pre chovné ošípané
Výzvy
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Multifunkčné miniihrisko
Verejné obstaravanie na dodávateľa stavby - Rekonštrukcia MK Lesná a Malá
Výzva na predloženie cenovej ponuky - školenia - kompostáreň
Výzva na predloženie cenovej ponuky - informačné a reklamné tabuľe
Výzva na predloženie cenovej ponuky - stavebný dozor - kompostáreň
Výzva na predloženie cenovej ponuky - rekonštrukcia kulturného domu
Výzva na predloženie cenovej ponuky - stavebné dielo - kompostáreň
Výzva na predloženie ponuky, triedenie, výškopis
Výzva na predloženie ponuky, triedenie, radon
Výzva na predloženie ponuky, triedenie, projekt st.
Výzva na predloženie ponuky, triedenie, inž. prieskum
Výzva na triedenie posúdenie vplyvu na žp.
Výzva na predloženie ponuky, triedenie, sprievodný list
Výzva na predloženie ponuky v. osvetlenie
Výzva - „ODSTRAŇOVANIE SKLÁDOK MENŠIEHO ROZSAHU“
Výzva pre občanov, ktorí vlastnia nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Veľké Kosihy
Výzva - REKONŠTRUKCIA ÚSTREDNÉHO VYKUROVANIA BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU
Výzva na predloženie ponuky projektovanie hlavné námestie
Verejná výzva na predkladanie cenovej ponuky pre zadanie zákazky prenosné plávajúce čerpadlo
Zverejnenie údajov a informácií
Zmena č. 2 integrovaného povolenia - Farma pre chovné ošípané-výkrm - Veľké Kosihy