SlovenskýMagyarEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.velkekosihy.sk spravuje Obec Veľké Kosihy je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Veľké Kosihy

Adresa:

Obecný úrad Veľké Kosihy
Veľké Kosihy 125
946 21 Veľké Kosihy

IČO: 00306703

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Región: Dolný žitný ostrov
Počet obyvateľov: 965
Rozloha: 2 427 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1268

Všeobecné informácie: obecnyurad@velkekosihy.sk
Podateľňa: obecnyurad@velkekosihy.sk
Starosta: starosta@velkekosihy.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@velkekosihy.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 35 779 41 83
E-mail: obecnyurad@velkekosihy.sk

Kompetencie:
Obec Veľké Kosihy je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Veľké Kosihy je zriadený na Miestnom úrade vo: Veľkých Kosihách