SlovenskýMagyarEnglish

Uznesenia OZ

Uznesenie 16/2017 z 24.5.2017
Uznesenie 17/2017 z 29.06.2017
Uznesenia obecného zastupiteľstva za rok 2016
Uznesenie 10/2016 z 11.3.2016
Uznesenie 11/2016 z 24.05.2016
Uznesenie 12/2016 z 29.06.2016
Uznesenie 13/2016 z 11.10.2016
Uznesenie 14/2016 z 15.12.2016
Uznesenia obecného zastupiteľstva za rok 2015
Uznesenie 3/2015 zo dňa 19.02.2015
Uznesenie 4/2015 zo dňa 17.03.2015
Uznesenie 5/2015 zo dňa 21.05.2015
Uznesenie 6/2015 zo dňa 30.06.2015
Uznesenie 7/2015 zo dňa 24.09.2015
Uznesenie 8/2015 zo dňa 27.11.2015
Uznesenie 9/2015 zo dňa 15.12.2015
Uznesenia obecného zastupiteľstva za rok 2014
Uznesenie 20/2014 zo dňa 27.02.2014
Uznesenie 21/2014 zo dňa 07.05.2014
Uznesenie 22/2014 zo dňa 30.06.2014
Uznesenie 23/2014 zo dňa 14.08.2014
Uznesenie 24/2014 zo dňa 30.10.2014
Uznesenie 1/2014 zo dňa 04.12.2014
Uznesenie 2/2014 zo dňa 15.12.2014
Uznesenia obecného zastupiteľstva 2013
uznesenie 15/2013 zo dňa 15.2.2013
uznesenie 16/2013 zo dňa 30.4.2013
uznesenie č. 17/2013 zo dňa 27.6.2013
uznesenie č. 18/2013 zo dňa 17.10.2013
uznesenie č. 19/2013 zo dňa 19.12.2013
Uznesenia obecného zastupiteľstva 2012
uznesenie č. 9/2012 zo dňa 31.1.2012
uznesenie č. 10/2012 zo dňa 17.2.2012
uznesenie č. 11/2012 z 18.5.2012
uznesenie č. 12/2012 zo dňa 29.6.2012
uznesenie č. 13/2012 zo dňa 12.10.2012
uznesenie č. 14/2012 zo dňa 14.12.2012
Rozpočet obce pre 2012
Uznesenia obecného zastupiteľstva 2011
Uznesenie č. 1/2011 zo dňa 22.12.2010
Uznesenie č. 2/2011 zo dňa 21.01.2011
Uznesenie č. 3/2011 zo dňa 25.02.2011
Uznesenie č. 4/2011 zo dňa 27.4 2011
Uznesenie č. 5/2011 zo dňa 17.5.2011
Uznesenie č. 6/2011 zo dňa 30.6 2011
Uznesenie č. 7/2011 zo dňa 7.10. 2011
Uznesenie č. 8/2011 zo dňa 8.12. 2011
Uznesenia obecného zastupiteľstva 2010
Uznesenie č. 23/2010 zo dňa 12.2.2010
Uznesenie č. 24/2010 zo dňa 1.4.2010
Uznesenie č. 25/2010 zo dňa 1.6.2010
Uznesenie č. 26/2010 zo dňa 27.8.2010
Uznesenie č. 27/2010 zo dňa 5.11.2010
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
Uznesenia obecného zastupiteľstva 2009
Uznesenie č. 17/2009 zo dňa 30.1.2009
Uznesenie č. 18/2009 zo dňa 20.3.2009
Uznesenie č. 19/2009 zo dňa 18.5.2009
Uznesenie č. 20/2009 zo dňa 7.8.2009
Uznesenie č. 21/2009 zo dňa 19.10.2009
Uznesenie č. 22/2009 zo dňa 4.12.2009
Uznesenia obecného zastupiteľstva 2008
Uznesenie č. 10/2008 zo dňa 14.2.2008
Uznesenie č. 11/2008 zo dňa 18.4.2008
Uznesenie č. 12/2008 zo dňa 12.5.2008
Uznesenie č. 13/2008 zo dňa 31.7.2008
Uznesenie č. 14/2008 zo dňa 11.9.2008
Uznesenie č. 15/2008 zo dňa 7.11.2008
Uznesenie č. 16/2008 zo dňa 15.12.2008
Uznesenia obecného zastupiteľstva 2007
Uznesenie č. 2/2007 zo dňa 9.2.2007
Uznesenie č. 3/2007 zo dňa 30.3.2007
Uznesenie č. 4/2007 zo dňa 4.7.2007
Uznesenie č. 5/2007 zo dňa 14.9.2007
Uznesenie č. 6/2007 zo dňa 5.10.2007
Uznesenie č. 7/2007 zo dňa 22.11.2007
Uznesenie č. 8/2007 zo dňa 20.11.2007
Uznesenie č. 9/2007 zo dňa 19.12.2007
Uznesenia obecného zastupiteľstva 2006
Uznesenie č. 1/2006 zo dňa 8.12.2006