SlovenskýMagyarEnglish

Športujme spolu vo Veľkých Kosihách!

V obci Veľké Kosihy prebehlo v posledných rokoch niekoľko významných rozvojových aktivít v záujme zvyšovania kvality života v tejto lokalite. Zapojili sa do viacerých projektov: vyčistili breh Dunaja, zorganizovali rozličné podujatia a usilovali sa o skrášlenie prostredia tejto malebnej obce.

Tu sa však práce nekončia: v rámci projektu s názvom „Športujme spolu – v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy“ (SKHU/WETA/1901/1.1/119) dôjde k vybudovaniu nového, multifunkčného športového parku a rozlohou 100 m2, s 12 prvkami.

Podrobnejšie predstavenie projektu poskytne počas úvodnej tlačovej konferencie v Kultúrnom dome obce Ete Lajos Csóka, starosta obce Veľké Kosihy, ktorý predstaví aktivity a očakávané výsledky projektu. Na podujatí sa zúčastnia aj zástupcovia partnerskej obce Ete.

Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Program spolupráce Interreg V-A Slovenská Republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.