SlovenskýMagyarEnglish

Odovzdali vonkajší športový park v obci Veľké Kosihy

Dňa 16. októbra 2021 sa v rámci Dňa športu a zdravia uskutočnilo slávnostné odovzdanie vonkajšieho multifunkčného športového areálu s rozlohou 100 m2, ktorého výstavba prebehla v rámci projektu s názvom „Športujme spolu – v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy“ (SKHU/WETA/1901/1.1/119).

Počas celodenného podujatia si mohli obyvatelia obce a prichádzajúci návštevníci okrem iného vyskúšať nový športový park „Jungle street workout“, ktorý pozostáva z prvkov, ako napríklad šikmá lavica, vertikálny a horizontálny rebrík, nízka hrazda, nízke paralelné bradlá, šikmé bradlá či dvojdielna vysoká hrazda. Zároveň sa im naskytla možnosť zapojiť sa do bezplatného vyhodnotenia ich fyzického a psychického stavu, zúčastniť sa na zdravotnej prehliadke či na niektorej z prebiehajúcich prednášok.

Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Program spolupráce Interreg V-A Slovenská Republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.