SlovenskýMagyarEnglish

Merače rýchlosti v obci Veľké Kosihy

NSK

Obec Veľké Kosihy realizovala projekt  v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 

Názov projektu: Merače rýchlosti v obci Veľké Kosihy

Poskytovateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Prijímateľ: Obec Veľké Kosihy

Celková výška dotácie: 5 000,00 EUR

 

V rámci projektu boli v obci Veľké Kosihy časť Okánikovo osadené dva merače rýchlosti.

Cieľom projektu je zvyšovať bezpečnosť cestnej premávky.

 

„Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja“

 

Merače rýchlostiMerače rýchlostiMerače rýchlostiMerače rýchlosti