SlovenskýMagyarEnglish

Zavedenie anuálneho športového dňa v obci Veľké Kosihy

Dňa 16. októbra sa uskutoční vo Veľkých Kosihách v areáli miestnej základnej školy Deň športu a zdravia realizovaný v rámci projektu s názvom „Športujme spolu – v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy“ (SKHU/WETA/1901/1.1/119). Podujatie chcú Veľké Kosihy presadiť ako každoročnú tradíciu obce.

Počas eventu sa môžu účastníci zapojiť do bezplatného vyhodnotenia ich fyzického a psychického stavu, zúčastniť sa na zdravotných prehliadkach a prednáškach, či vyskúšať si odovzdaný vonkajší športový park. Prebehne prezentácia športového vybavenia, futbalový zápas, workshop o zdravom životnom štýle a spoločné športovanie - korčuľovanie, skateboarding, bicyklovanie, beh a prechádzka popri brehu Dunaja.

Podujatie je realizované v rámci Fondu malých projektov Program spolupráce Interreg V-A Slovenská Republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.