SlovenskýMagyarEnglish

Cezhraničná spolupráca pokračuje

Pokračuje spolupráca medzi obcami Veľké Kosihy a Ete

V rámci projektu s názvom Športujme spolu – v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy“ (SKHU/WETA/1901/1.1/119) dôjde k vybudovaniu nového, multifunkčného športového parku a rozlohou 100 m2, v na slovenskej i maďarskej strane hranice.

Dlhodobým cieľom projektu je udržiavanie a upevňovanie cezhraničných vzťahov medzi Veľkými Kosihami a maďarskou obcou Ete. Zriadením multifunkčných ihrísk sa návštevníkom naskytne príležitosť na aktívny oddych či fyzickú a psychickú revitalizáciu.  Vybudovanie športového parku taktiež prispeje k rozvoju spoločenského života, k zveľaďovaniu imidže obce, ako aj k zlepšeniu zdravotného stavu a životnej kvality obyvateľov regiónu.

Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Program spolupráce Interreg V-A Slovenská Republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.