SlovenskýMagyarEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 85)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
15/2024 Zmluva o termínovanom úvere č. 20/003/24 Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
24 937.50 €
14/2024 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 20242046 Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: encare, s.r.o.
0 €
13/2024 Zmluva o združenej dodávke plynu č. 20241041 Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: encare, s.r.o.
0 €
12/2024 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0 €
11/2024 Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600505520 pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0 €
10/2024 Zmluva č. 324 0284 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
9/2024 Dohoda č. 5 o pristúpení k Zmluve o vytvorení Spoločného školského úradu v Komárne Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Mesto Komárno
0 €
8/2024 Zmluva o poskytovaní IT služieb Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: IP HOME Slovakia s.r.o.
180 €
7/2024 Kúpna zmluva Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Hrušov
0 €
6/2024 Kúpna zmluva Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Hrušov
0 €
5/2024 Kúpna zmluva Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Margaréta Magyaricsová
2 128 €
4/2024 Rámcová dohoda na dodanie "Mäso a mäsové výrobky" Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY
0 €
3/2024 Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-182-017/2023 Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
2/2024 Darovacia zmluva Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
1/2024 - KS Zmluva o kontokorentnom úvere č. 20/001/16 - Dodatok č. 9 Odb.: Komunálna spoločnosť s.r.o.
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
36/2023 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0 €
35/2023 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 18.12.2023 Odb.: Nádej - Reménység, n.o.
Dod.: Obec Veľké Kosihy
150 €
34/2023 Nájomná zmluva Odb.: Nádej - Reménység, n.o.
Dod.: Obec Veľké Kosihy
286.88 €
33/20232 Dodatok č. 11 k Zmluve číslo 17/2013 Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.)
72 €
32/2023 Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk