SlovenskýMagyarEnglish

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

 09.05.2023

Oznámenie

o zaslaní  záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

Dňa 5.5.2023 bolo na Obecný úrad vo Veľkých Kosihách doručené záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“ - vypracované podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade vo Veľkých Kosihách počas úradných hodinách.


1 2 3 4 5 6 7 8 >