SlovenskýMagyarEnglish

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027

 13.03.2023

 

Oznámenie

 

o zaslaní  záverečného stanoviska z posúdeniu strategického dokumentu

 

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027

 

 

Dňa 9.3.2023 bolo na Obecný úrad vo Veľkých Kosihách doručené záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027“ - vypracovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade vo Veľkých Kosihách počas stránkových hodín.


1 2 3 4 5 6 7 8 >