SlovenskýMagyarEnglish

Preventívne opatrenia starostu obce Veľké Kosihy proti infekcií koronavírusom

 16.03.2020

Preventívne opatrenia starostu obce Veľké Kosihy proti infekcií koronavírusom: Záväzné opatrenia platné od 16.03.2020 až do odvolania: 1. Obecný úrad pracuje v pohotovostnom režime. Vybavenie stránok sa obmedzuje na súrne a neodkladné prípady. Komunikácia so zamestnancami úradu prebieha prednostne telefonicky a e-mailom. Úradné hodiny sa skracujú nasledovne: pondelok: 08:00-11:00, streda: 14:30-16:30, štvrtok 8:00-11:00 hodiny. 3. Všetky budovy v správe obecného úradu budú zatvorené. 4. Zákaz využívania športového areálu obce. 5. Zákaz organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí aj osobného charakteru. 6. Zákaz ambulantného predaja služieb a tovaru na území obce. 7. Pohrebné obrady v Dome smútku Veľké Kosihy sú povolené pre najbližšiu rodinu, maximálny počet osôb 20. Odporúčanie: o Zvážiť svoje aktivity v priestoroch voľnočasového zariadenia - verejného parku obce, tak aby v čo najväčšej miere chránili najbližšie osoby pred nebezpečenstvom ohrozenia koronavírusom. Horeuvedené opatrenia boli prijaté v záujme ochrany zdravia nás všetkých. Očakávame a dopredu ďakujeme za Váš zodpovedný prístup, osobnú disciplínu a ohľaduplnosť k ostatným. Opatrenia Ústredného krízového štábu SR nájdete na úradnej tabuli, webovej stránky obce a sociálnej sieti. O ďalších zmenách Vás priebežne informujeme. Telefónne č.: 035/7794183, 035/7794131, 035/7737000 Emailová adresa: obenyurad@velkekosihy.sk


Zoznam aktualít: