•  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 51)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
18/2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke plynu Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: encare, s.r.o.
0 €
17/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
5 000 €
KS 2/2023 Zmluva o termínovanom úvere č. 20/006/23 Odb.: Komunálna spoločnosť s.r.o.
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
10 000 €
KS 1/2023 Kúpno-predajná zmluva Odb.: Komunálna spoločnosť s.r.o.
Dod.: DH Ekologické služby, spol. s r.o.
24 600 €
16/2023 Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálnych odpadov Odb.: Csóka Family s.r.o.
Dod.: Obec Veľké Kosihy
0 €
15/2023 Zmluva o poskytnutí sublicencie k architektonickej štúdii č. 2003623 Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
14/2023 Darovacia zmluva Odb.: Artis Jókai o.z.
Dod.: Obec Veľké Kosihy
200 €
13/2023 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 20/005/23 Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
99 750 €
12/2023 Zmluva o dielo Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: architekt MS s.r.o.
68 750 €
11/2023 Kúpna zmluva Odb.: Štefan Prémusz a Zora Prémuszová
Dod.: Obec Veľké Kosihy
111.53 €
10/2023 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: BIO energie s.r.o.
0 €
323 0279 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
9/2023 Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 1 Obchodného zákonníka Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Citrón s.r.o.
0 €
8/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a poskytovaní služieb zo dňa 05.11.2013 Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: EcoLed Solutions a.s.
11 873.88 €
7/2023 Zmluva o poskytovaní strážnej služby Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: FPF SPECIALIST s.r.o.
270 €
6/2023 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve, zmluve o zriadení predkupného práva a zmluve o zriadení vecného bremena Odb.: TechniCAD, s.r.o.
Dod.: Obec Veľké Kosihy
0 €
5/2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
99 750 €
23/14/010/3 Dohoda § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
Dod.: Obec Veľké Kosihy
0 €
23/14/012/1 Dohoda § 12 PvHN, medzi organizátorom a úradom Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
Dod.: Obec Veľké Kosihy
0 €
4/2023 Zmluva o spolupráci a poradenstve Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Veľké Kosihy

Prehrať video

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár