SlovenskýMagyarEnglish

Doručenie súdnej zásielky - Godová Žaneta

 05.06.2023

 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

 

 

 

 

                       

            Obecný úrad vo Veľkých Kosihách v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky  a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

            Žaneta GODOVÁ, bytom Veľké Kosihy 0                      

 

má uloženú doporučenú zásielku č. 7Csp/121/2022 – rozsudok č. I.129 na Obecnom úrade vo Veľkých Kosihách.

 

 Odosielateľ: Okresný súd Komárno, Pohraničná 6, 945 35 Komárno

 

 

 

 

Na úradnú tabuľu

vyvesené dňa: 5.6.2023

zvesené dňa: 20.6.2023

 


1 2 3 4 5 6 7 8 >