SlovenskýMagyarEnglish

Rekonštrukcia prízemia polyfunkčného objektu na detské jasle v obci Veľké Kosihy

 28.10.2021

Hlavným cieľom projektu je podporiť rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov z  obci Veľké Kosihy a okolitých obcí komunitnou formou. Čiastkovými cieľmi projektu sú:

  • vytvoriť zariadenie detských jaslí s jednou triedou a kapacitou 12 miest
  • podporiť zosúladenie rodinného a pracovného života
  • prispieť k zvýšeniu zamestnanosti žien a ich uplatneniu na trhu práce  
  • vytvoriť podmienky v zariadení pre integráciu detí so špeciálnymi vzdelávacími a výchovnými potrebami (inkluzívne vzdelávanie)
  • podporiť miestny rozvoj rozšírením sociálnej infraštruktúry

Ciele projektu naplníme prostredníctvom štyroch hlavných aktivít:

  • rekonštrukcia objektu (stavebno-technické úpravy, prvky bezbariérovosti)
  • úpravy areálu (rekonštrukcia okolia objektu, doplnenie prvkov inkluzívneho vzdelávania, prvkov zelenej infraštruktúry)
  • obstaranie interiérového vybavenia (interiérové vybavenie, vzdelávacie pomôcky...)
  • zvýšenie energetickej hospodárnosti

Zoznam aktualít: