•  

Aktuality

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

 27.02.2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Obec Veľké Kosihy, zastúpená starostom obce Ing. Lajosom Csóka, oznamuje v súlade § 4 ods..6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v obci Veľké Kosihy je:

30,63%

Sadzba poplatku pre rok 2020 podľa prílohy č.1 k nariedeniu vlády č. 330/2018 Z.z. za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od 01.03.2020 do 28.02.2021) je

13,00 EUR

1 2

Aktuality rok 2022

Aktuality rok 2021

Aktuality rok 2020

Aktuality rok 2019

Aktuality rok 2018

Aktuality rok 2017

  Veľké Kosihy

  Prehrať video

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
  Piatok: nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár