•  

Aktuality

Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom v obci Veľké Kosihy

 28.01.2020


Oznámenie o realizácii projektu:

Názov projektu: ,, Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom v obci Veľké Kosihy“

ITMS2014+: 311071T145

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Veľké Kosihy, Veľké Kosihy 125, 946 21 Veľké Kosihy

Miesto realizácie: Obec Veľké Kosihy

Výška nenávratného finančného prostriedku: 13 078,65 €

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je Zabezpečenie zvýšenia povedomia verejnosti o podpore EÚ pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra prostredníctvom zabezpečenia efektívnej komunikácie OP II,  propagáciou PO7 na odborných podujatiach.

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce (prijímateľa) k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

COVID 19 - Oznámenie pre občanov
26 / 03 / 2020

COVID 19 - Oznámenie pre občanov

Oznámenie pre občanov Na základe nariadenia Krízového štábu a Vlády SR žiadame občanov o dodržanie nasledovných nariadení , ktorých cieľom je zabrániť šíreniu korona vírusu: • nosenie rúšok je povinné (pošta, úrady, verejné priestranstvá...) okrem vlastných obydlí!!! • dodržanie 2 metrovej vzdialenosti v obchodoch, na verejných priestranstvách, na úradoch atď. • rešpektovanie nariadenia, ktorým sú obchody, úrady... povinné pri vstupe odmerať občanom telesnú teplotu Žiadame občanov, aby svoje obydlia opúšťali len v odôvodnených prípadoch. Za pochopenie ďakujeme. Chráňme jeden druhého!!! !!! v prípade potreby, za účelom nákupu pre občanov (seniorov), ktorí sú na to odkázaní, môžu svoje potreby nahlásiť na tel. č.: 035/ 77 94 131 !!!


Aktuality rok 2020

Aktuality rok 2019

Aktuality rok 2018

Aktuality rok 2017

  Veľké Kosihy

  Prehrať video

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 07:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Piatok: nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár