•  

Aktuality

„Športujme spolu – v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy“ - SKHU/WETA/1901/1.1/119

 30.07.2021

Formulár oznámenia

Názov podujatia

SK: Úvodná konferencia k projektu „Športujme spolu – v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy“

HU: Nyitó konferencia a „Sportoljunk együtt – Összefogásban Ete és Nagykeszi” című projekthez

EN: Opening conference for the “Let’s do sports together – within the cooperation of Ete and the Velke Kosihy

Popis podujatia a udalostí

SK: Úvodná konferencia zameraná na ciele, aktivity a očakávané výstupy cezhraničného projektu „Športujme spolu“ za účasti zástupcov projektových partnerov - obcí Veľké Kosihy a Ete – a ďalších hostí. Hlavným cieľom tohto projektu je posilniť cezhraničnú sociálnu súdržnosť medzi obcami Ete a Veľké Kosihy, a prispieť k využitiu potenciálu regiónu. To sa budú partneri usilovať dosiahnuť prostredníctvom vybudovania multifunkčného ihriska v oboch obciach, organizáciou dňa športu a zdravia a vydaním spoločnej turistickej publikácie. Toto všetko partneri v rámci konferencie detailne adresujú.

HU: A „Sportoljunk együtt” című határon átnyúló projekt céljaihoz, tevékenységeihez és várható kimeneteleihez kötődő nyitó konferencia a projekt partnerek – Nagykeszi és Ete község képviselőinek és további vendégek részvételével. A projekt fő célja a határon átnyúló társadalmi kohézió erősítése Ete és Nagykeszi községek között, valamint a térség lehetőségeinek kiaknázása. Ezt a partnerek egy multifunkcionális játszótér kiépítésével mindkét községben, sport és egészségnap megrendezésével, valamint egy közös turisztikai kiadvány kiadásával próbáljak majd elérni. Mindez a konferencia folyamán is elhangzik majd.

EN: An opening conference focused on the goals, activities and expected outcomes of the cross-border project "Let's do sports together" with the participation the project partners’ representatives - the municipalities of Veľké Kosihy and Ete - and other guests. The main goal of the project is to strengthen cross-border social cohesion between the municipalities of Ete and Veľké Kosihy, and to contribute to the utilization of the region's potential. The partners will strive to achieve this by building a multifunctional playground in both municipalities, organizing a sports and health day, and publishing a joint tourist publication. All this will be addressed by the partners in detail during the conference.

Akronym/názov projektu: Sport / Športujme spolu – v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy

Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/119

Webstránka projektu: https://www.velkekosihy.sk/

Dátum: 31/07/2021

Miesto konania: Művelődési ház, Kossuth Lajos u. 67, Ete 2947

GPS súradnice: Ete, 47° 32' 4" N,  18° 4' 24.2" E

Typ podujatia: SK – úvodná konferencia; HU – nyitó konferencia; EN – opening conference

Podujatie organizované: obec Veľké Kosihy

Kontaktná osoba: Lajos Csóka, starosta obce Veľké Kosihy

Kontaktné údaje (tel. č.): +421 905 327 914

Kontaktné údaje (e-mail): csokalajos@velkekosihy.sk

Jazyk podujatia: SK, HU

Tlmočenie, preklad je poskytnutý: Nie

Registrácia je potrebná: Áno

Dokumenty na priloženie:

 • pozvánka*
 • agenda
 • registračný formulár
 • iné materiály (ak sú relevantné)
 • tlačová správa HU
 • tlačová správa SK

* Pozvánka je povinná.

Vážená pani / vážený pán,

obec Veľké Kosihy si Vás dovoľuje pozvať na

 ÚVODNÚ KONFERENCIU

k projektu  „Športujme spolu – v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy“

(kód: SKHU/WETA/1901/1.1/119),

ktorá sa uskutoční dňa 31. júla 2021, v sobotu o 13:00 hod.

v priestoroch kultúrneho domu v obci Ete.

Termín konania:      31.07.2021 (sobota), 13:00 hod.

Miesto konania:        Művelődési ház, Kossuth Lajos u. 67, Ete 2947

     PROGRAM

13:00              Registrácia

13:15              Príhovor

                        Lajos Csóka, starosta obce Veľké Kosihy

                        Gyüsziné Rohonczi Anita, starostka obce Ete

13:30              Plánované aktivity a očakávané výstupy projektu

14:00              Otázky a odpovede

Účasť je bezplatná, avšak s povinnosťou registrácie pred zahájením programu podujatia.  

Tešíme sa na Vašu účasť, s pozdravom

            Lajos Csóka

                starosta

Veľké Kosihy, 15.07.2021

Podujatie je realizované v rámci projektu s názvom „Športujme spolu – v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy“ (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/119). Projekt je podporovaný Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (bližšie informácie o podpore na www.skhu.eu, www.rdvegtc-spf.eu). Obsah tejto pozvánky a prezentované informácie na podujatí nemusia nevyhnutne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

Aktuality rok 2021

Aktuality rok 2020

Aktuality rok 2019

Aktuality rok 2018

Aktuality rok 2017

  Veľké Kosihy

  Prehrať video

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 07:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Piatok: nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár