•  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 42)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
11/2023 Kúpna zmluva Odb.: Štefan Prémusz a Zora Prémuszová
Dod.: Obec Veľké Kosihy
111.53 €
10/2023 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: BIO energie s.r.o.
0 €
323 0279 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
9/2023 Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 1 Obchodného zákonníka Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Citrón s.r.o.
0 €
8/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a poskytovaní služieb zo dňa 05.11.2013 Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: EcoLed Solutions a.s.
11 873.88 €
7/2023 Zmluva o poskytovaní strážnej služby Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: FPF SPECIALIST s.r.o.
270 €
6/2023 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve, zmluve o zriadení predkupného práva a zmluve o zriadení vecného bremena Odb.: TechniCAD, s.r.o.
Dod.: Obec Veľké Kosihy
0 €
5/2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
99 750 €
23/14/010/3 Dohoda § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
Dod.: Obec Veľké Kosihy
0 €
23/14/012/1 Dohoda § 12 PvHN, medzi organizátorom a úradom Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
Dod.: Obec Veľké Kosihy
0 €
4/2023 Zmluva o spolupráci a poradenstve Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.
0 €
3/2023 Dodatok č. 10 k Zmluve číslo 17/2013 Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.)
0 €
2/2023 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
0 €
1/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W994-211-34 zo dňa 2.9.2020 Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
228 827.31 €
NZ-2/2022 Nájomná zmluva Odb.: Občianske združenie Kesziért polgári társulás
Dod.: Obec Veľké Kosihy
1 €
40/06/82494/22 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/06/82494/22 Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0 €
29/2022/OU Darovacia zmluva Odb.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dod.: Obec Veľké Kosihy
0 €
11-422814 Poistná zmluva - Poistenie majetku Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Union poisťovňa, a. s.
0 €
7/2022 Kúpna zmluva, zmluva o zriadení predkupného práva a zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: TechniCAD, s.r.o.
Dod.: Obec Veľké Kosihy
38 731.60 €
6/2022 Kúpna zmluva Odb.: Ing. Lajos Csóka a Hermína Csóka
Dod.: Obec Veľké Kosihy
398 €
Generované portálom Uradne.sk

Veľké Kosihy

Prehrať video

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár