•  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 34)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
4/2023 Zmluva o spolupráci a poradenstve Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.
0 €
3/2023 Dodatok č. 10 k Zmluve číslo 17/2013 Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.)
0 €
2/2023 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
0 €
1/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W994-211-34 zo dňa 2.9.2020 Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
228 827.31 €
NZ-2/2022 Nájomná zmluva Odb.: Občianske združenie Kesziért polgári társulás
Dod.: Obec Veľké Kosihy
1 €
40/06/82494/22 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/06/82494/22 Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0 €
29/2022/OU Darovacia zmluva Odb.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dod.: Obec Veľké Kosihy
0 €
22/14/010/49 Dohoda § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
Dod.: Obec Veľké Kosihy
0 €
22/14/012/28 Dohoda § 12 PvHN, medzi organizátorom a úradom Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
Dod.: Obec Veľké Kosihy
0 €
11-422814 Poistná zmluva - Poistenie majetku Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: Union poisťovňa, a. s.
0 €
7/2022 Kúpna zmluva, zmluva o zriadení predkupného práva a zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: TechniCAD, s.r.o.
Dod.: Obec Veľké Kosihy
38 731.60 €
6/2022 Kúpna zmluva Odb.: Ing. Lajos Csóka a Hermína Csóka
Dod.: Obec Veľké Kosihy
398 €
4/KZ/2022 Kúpna zmluva Odb.: Ferenc Peták
Dod.: Obec Veľké Kosihy
37 686 €
5/2022 Kúpna zmluva Odb.: Alexander Bölcskei a Iveta Bölcskeiová
Dod.: Obec Veľké Kosihy
474.52 €
4/2022 Kúpna zmluva Odb.: Ferenc Peták
Dod.: Obec Veľké Kosihy
37.69 €
3/2022/D1 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve, zmluva o zriadení predkupného práva a zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: TechniCAD, s.r.o.
Dod.: Obec Veľké Kosihy
0 €
3/2022 Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva Odb.: TechniCAD, s.r.o.
Dod.: Obec Veľké Kosihy
38 731.60 €
S101000096 Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
0 €
20222089 Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Veľké Kosihy
Dod.: encare, s.r.o.
0 €
DZ-1/2022 Darovacia zmluva Odb.: Artis Jókai o.z.
Dod.: Obec Veľké Kosihy
200 €
Generované portálom Uradne.sk

Veľké Kosihy

Prehrať video

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár