•  

Materská škola

Materská škola s VJM – Óvoda 

Hlavná ul. 45 
946 21 Veľké Kosihy 

Telefónne číslo MŠ: +421 357 794 191
Elektronická adresa MŠ: ovoda@velkekosihy.sk

Zriaďovateľ MŠ:

Obecný úrad 
Hlavná ul. 125 
946 21 Veľké Kosihy 

Zamestnanci MŠ:

Csóka Hermina - riaditeľka 
Szendiová Viera - učiteľka 
Varsányiová Ildikó - upratovačka 
Szigetiová Alžbeta - kuchárka 
Fernczyová Alžbeta - pomocná kuchárka 

Z minulosti materskej školy

Prvá MŠ v obci fungovala približne na konci 60-tych rokov v susedstve súčasnej predajne potravín „ERIKA“. Neskôr sa presťahovala do budovy bývalej kasárne na ulici Športovej v Malých Kosihách. V roku 1979 bola obyvateľmi obce v akcii „Z“ postavená nová budova MŠ na ulici Hlavnej vo Veľkých Kosihách. Otvorená bola v roku 1980 a riaditeľkou sa stala Gizella Szendiová. Pod jej vedením neskôr pracovali aj učiteľky MŠ na ulici Športovej. V roku 1998 prevzala štafetu riadenia Csóka Hermina. Nakoľko sa obec v minulosti málo rozvíjala, väčšina mladých ľudí sa odsťahovala za prácou a lepšími životnými podmienkami do blízkych miest. Z tohto dôvodu poklesol aj počet detí v obci, čo prinieslo so sebou zníženie počtu tried. 

Súčasnosť materskej školy

V súčasnosti je v prevádzke jedna trieda v MŠ na ulici Hlavnej. Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha denne od 7.00 do 16.30 hod. Režim MŠ je neviazaný, poznatky detí rozširujeme a obohacujeme hravou formou, ktorá je deťom v tomto veku najbližšia. Pri našej práci využívame aj počítač. Vhodnými počítačovými hrami si deti utvrdzujú už získané poznatky a osvojujú si aj základné úkony práce s počítačom. Už druhý rok majú deti možnosť navštevovať kurz anglického jazyka, o ktorý je zo strany detí i rodičov veľký záujem. Pre skvalitnenie našej práce sa snažíme zabezpečiť pre deti moderné učebné pomôcky a didaktické hry, na rozvoj pohybových zručností a na podporu správneho držania tela sme zakúpili a využívame FIT lopty. Z dôvodu zabezpečenia lepších hygienických podmienok a estetického prostredia postupne renovujeme za pomoci obecného úradu jednotlivé miestnosti MŠ. Doteraz sa nám podarilo renovovať sociálne zariadenia a umyváreň detí, vymeniť vchodové dvere a okná na herni, opraviť schody pri vchode, vymeniť podlahu, koberec, osvetlenie a nábytok v herni, vymaľovať už spomínané priestory. Do týchto prác sa aktívne zapojili aj niektorí rodičia, za čo by sme sa im chceli aj touto cestou poďakovať. Aj ich zásluhou sme mohli začať tento školský rok v úplne vynovenej herni. 

Veľké Kosihy

Prehrať video

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár