SlovenskýMagyarEnglish

Víťazný projekt z Europskej Únie na podporu regionálneho rozvoja obce

 22.12.2009

Obec Veľké Kosihy získala finančné prostriedky z Európskej Únie v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra na podporu regionálneho rozvoja obce, konkrétne na vypracovanie strategického dokumentu:

- program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Kosihy

V júli 2006 sa úspešne začala realizácia projektu výberom spracovateľa dokumentácie.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja patrí medzi najdôležitejšie rozvojové dokumenty obce. Je základom pre vytvorenie budúcich rozvojových plánov obce.
Cieľom je vytvorenie rozvojovej stratégie obce, integrovaním záujmov, zámerov a zdrojov všetkých občanov obce.
Výsledkom bude pripravený návrh stratégie na realizáciu miestneho rozvoja formou konkrétnych projektových zámerov na nasledujúce roky.

Navrhnú sa v ňom plány na nasledujúce roky ako sú:

* Zakladanie klubu dôchodcov
* Vybudovanie obytného parku pre seniorov
* Rekonštrukcia Zdravotného strediska
* Rekonštrukcia a prestavba budovy základnej školy a materskej školy
* Dobudovanie športového areálu
* Vybudovanie rekreačnej oblasti
* Vybudovanie turistickej ubytovne
* Vybudovanie vyhliadkovej veže
* Prestavba bývalej školy v Okánikove
* Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií chodníkov a cyklotrás
* Vybudovanie čistiarne odp. Vôd a kanalizácie pre obec Veľké Kosihy - Klížska Nemá
* Vybudovanie ekodvora a kompostárne

Cieľom realizácie týchto plánov je vytvoriť pre obyvateľov obce príjemné prostredie pre život a zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre ďalšie generácie.

Projekt je spolufinancovaný
Európskou Úniou
Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) 


Aktualitások listája: