SlovenskýMagyarEnglish

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

 • Települési hulladék
  31. MÁJ 2024
  Piatok
 • Műanyagok
  31. MÁJ 2024
  Piatok
 • Papír
  nenaplánované
 • Üveg
  nenaplánované
NAGYKESZI Időjárás

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

KÖZSÉG NAGYKESZI

V chotári obce sa našlo pohrebisko belobrdskej kultúry z 10. storočia. V rokoch 1237 – 1270, ktorá susedila s obcou Trávnik. V roku 1268 sú zapísané dve obce Kezu, alias villa Kezu a pre odlíšenie jedna je zapísaná pod menom Bertalanova dedina. Obec bola pôvodne majetkom hradu Szolgagyör a Bana. Dedina neskôr prešla do rúk viacerých zemanov, spočiatku to boli jobagióni hradu Szolgagyör povýšení do zemianskeho stavu. V roku 1540 boli uvedení do tunajších majetkových dielov členovia rodu Csúzyovcov. Obec za tureckých vojen spustla a dosídlil ju Balázs Rába.