SlovenskýMagyarEnglish

Egyház

V obci Veľké Kosihy kedysi stál rímskokatolícky kostol, ktorý sa spomína v Pázmányovom súpise ako starý. Iná zmienka o tejto stavbe sa nezachovala. Zničená bola zrejme za tureckých vojen spolu s obcou.

V roku 1652 v zozname kalvínskych farností sa spomínajú aj Veľké Kosihy. Mala fílie v Malých Kosihách a Arcibiskupskom Léli. Určite už v tomto čase tu stálo drevené oratórium. Kalvínsky kostol v obci bol postavený už pred polovicou 18. storočia, ale túto stavbu v roku 1763 zničilo zemetrasenie. Preto v roku 1764 bol postavený nový kostol, ale stavba rýchlo schátrala a tak v roku 1819 bol vybudovaný tretí tunajší kalvínsky kostol v klasicistickom slohu. V roku 1840 budovu poškodil požiar, ale tá bola vzápätí opravená. Stavba bola neskôr viackrát opravovaná.

Najstaršou pamiatkou stojacou v chotári obce bol rímskokatolícky kostol sv. Augustína Páduánskeho v bývalej osade Arcibiskupský Lél. Pôvodná stavba pravdepodobne pochádzala z čias panovania kráľa sv. Istvána po roku 1000. Prvá zmienka o tunajšej farnosti je z roku 1332. V čase tureckých vojen spolu s obcou spustol aj kostol. 

Na začiatku 18. storočia budovu znovu postavila ako súkromnú kaplnku manželka Ignáca Malovicziusa. V roku 1787 k pôvodnej stavbe náboženská základina dala pristavať sakristiu a rozšírila presbytérium, zároveň stará časť bola reštaurovaná. V roku 1864 bola klasicistická stavba obnovená a pred jej hlavné štítové priečelie postavená veža. V roku 1911 bol kostol obnovený, naposledy v roku 1950. Neskôr kostol pomaly začal pustnúť. Potom už nebolo človeka, ktorý by sa kostola ujal, prípadne uzamkol ho. Neskôr sa prepadol strop lode, v roku 1993 bola táto vzácna pamiatka s požehnaním pamiatkárov a farského úradu trestuhodne zbúraná.

Stránky cirkevného zboru Veľké Kosihy