•  

VZN

VZN schválené v roku 2024

  VZN schválené v roku 2023

  VZN schválené v roku 2022

  • VZN č. 5/2022
   Ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014 o dani z nehnuteľností
   12.12.2022 | 16.22 kb
  • VZN č. 4/2022
   o rozsahu a podmienkach starostlivosti v detských jasliach a úhradách za služby poskytované v detských jasliach
   12.12.2022 | 17.91 kb
  • VZN č. 3/2022
   ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o Finančných pásmach na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
   12.12.2022 | 17.42 kb
  • VZN č. 2/2022
   ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby ( opatrovateľská služba ) v obci Veľké Kosihy
   12.12.2022 | 14.05 kb
  • VZN č. 1/2022
   Ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území Obce Veľké Kosihy
   12.12.2022 | 15.29 kb

  VZN schválené v roku 2021

  VZN schválené v roku 2020

  VZN schválené v roku 2019

  VZN schválené v roku 2018

  • VZN č. 5/2018
   o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku
   12.12.2018 | 13.43 kb
  • VZN č. 4/2018
   o podmienkach prideľovania a nájmu obecných nájomných bytov v obci Veľké Kosihy
   26.10.2018 | 918.24 kb
  • VZN č. 3/2018
   Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM
   09.07.2018 | 2119.05 kb
  • VZN č. 2/2018
   o obmedzení vstupu do poľovného revíru Veľké Kosihy
   09.07.2018 | 44 kb
  • VZN č. 1/2018
   Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Veľké Kosihy
   09.05.2018 | 2004.34 kb

  VZN schválené v roku 2017

  VZN č. 1/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
  VZN č. 2/2017 - Trhový poriadok
  VZN schválené v roku 2016
  VZN schválené v roku 2016
  VZN 1/2016 zo dňa 29.06.2016
  VZN schválené v roku 2015
  VZN 1/2015 o trhových miestách
  VZN 2/2015 o vyhradení miest na umiestnenie volebných plagátov počas voleb. kampane
  VZN 3/2015 o zbere, preprave a zneškodnovaní kom. odpadu a miestnom poplatku
  Rozpočet obce na rok 2016
  VZN schválené v roku 2014
  Rozpočet obce na rok 2014
  VZN 2/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015
  VZN 3/2014 o podmienkach prideľovania a nájmu bytov nižšieho štandardu
  VZN 1/2014 o poskytovaní sociálnych služieb
  VZN schválené v roku 2013
  VZN 2/2013 o dočasných obmedzeniach a náhradných riešeniach vo vodmom hospodárstve
  VZN 1/2013 o výške príspevkov za pobyt v MŠ a ŠZ
  VZN schválené v roku 2012
  VZN 1/2012 o dani z nehnuteľnosti na rok 2013 a na ďalšie
  VZN schválené v roku 2011
  Rozpočet obce na rok 2011
  VZN 2/2011 o trhových miestach - zrušený s VZN 1/2015
  VZN 1/2011 o nájme nebytových priestorov
  VZN 3/2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012
  VZN schválené v roku 2010
  Rozpočet obce na rok 2010
  VZN 1/2010 o dani z nehnuteľnosti na rok 2011
  VZN schválené v roku 2009
  VZN 4_2009 (o miestnych daniach)
  VZN 1/2009 o nájme nebytových priestorov - zrušený s VZN 1/2011
  VZN 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v MŠ a ŠZ
  VZN 3/2009 o dani za nehnuteľnosti na rok 2010
  VZN 5/2009 o komunálnom odpade
  VZN schválené v roku 2008
  VZN 1/2008 o verejnom poriadku
  VZN 2/2008 o dani z nehnuteľnosti narok 2009
  VZN schválené v roku 2007
  VZN 3/2007 o dani z nehnuteľnosti na rok 2008
  VZN 2/2007 o nájme nebytových priestorov a pozemkov v intraviláne, ktoré sú vo vlastníctve obce Veľké Kosihy
  VZN 1/2007 Prevádzkový poriadok Pohrebiska
  VZN 4/2007 o podmienkach nájmu obecných bytov

  Veľké Kosihy

  Prehrať video

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
  Piatok: nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár