•  

Samospráva

Dovoľte mi, aby som Vás ako starosta obce Veľké Kosihy srdečne pozdravil na webovej sránke našej obce.

Som rád, že Vás naša stránka zaujala. Dúfam, že Vám poslúži nielen ako spríjemnenie voľného času, ale že sa taktiež dozviete veľa zaujímavých informácií o našej obci.

Vážený občan,

v našej obci prebieha tvorba Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja („PHSR“) na roky 2014-2023. V záujme všetkých obyvateľov obce je, aby sa do tvorby tohto strategického rozvojového dokumentu zapojilo čo najviac občanov. Preto Vás prosíme o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor, napísať svoje pripomienky, návrhy k plánu budúceho rozvoja obce s cieľom zlepšenia kvality života v našej obci. 

Adresa úradu:

Obec Veľké Kosihy
Hlavná 125
946 21 Veľké Kosihy

Tel.: +421 35 779 41 83
Tel/fax: +421 35 779 41 31
E-mail: obecnyurad@velkekosihy.sk

Starosta obce: Ing. Lajos CSÓKA
E-mail: starosta@velkekosihy.sk

Zástupca starostu: Renata Jenei            
E-mail: obecnyurad@velkekosihy.sk
Tel: +421 35 773 7000

Evidencia obyvateľstva, spisová agenda: Adrienn Csintalan
E-mail: adrienn.csintalan@velkekosihy.sk
Tel.: +421 35 7794 183

Účtovníčka, vedúca kuchyne MŠ: Valéria Burkusová
E-mail: burkusvali@velkekosihy.sk
Tel.: +421 35 7794 183

Matrikárka, koordinátorka aktivačnej činnosti, správa cintorínov: Magdalena Marsaliková
E-mail: marsalikm@velkekosihy.sk
Tel.: +421 35 7794 131

Verejno prospešné práce, správa kultúrneho domu: Miklós Cseh
E-mail: csemi@velkekosihy.sk
Tel.: +421 35 7794 131

Obecné zastupiteľstvo

Jenei Renata poslankyňa
Esztergályosová Anita poslankyňa
Fitosová Melinda poslankyňa
Molnár Dávid poslanec
Jenei Zoltán poslanec
Mgr. Szendi László poslanec
Spitznágelová Alžbeta poslankyňa

Veľké Kosihy

Prehrať video

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár