•  

Samospráva

Dovoľte mi, aby som Vás ako starosta obce Veľké Kosihy srdečne pozdravil na webovej sránke našej obce.

Som rád, že Vás naša stránka zaujala. Dúfam, že Vám poslúži nielen ako spríjemnenie voľného času, ale že sa taktiež dozviete veľa zaujímavých informácií o našej obci.

Vážený občan,

v našej obci prebieha tvorba Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja („PHSR“) na roky 2014-2023. V záujme všetkých obyvateľov obce je, aby sa do tvorby tohto strategického rozvojového dokumentu zapojilo čo najviac občanov. Preto Vás prosíme o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor, napísať svoje pripomienky, návrhy k plánu budúceho rozvoja obce s cieľom zlepšenia kvality života v našej obci. 

Adresa úradu:

Obec Veľké Kosihy
Hlavná 125
946 21 Veľké Kosihy

Tel.: +421 35 779 41 83
Tel/fax: +421 35 779 41 31
E-mail: obecnyurad@velkekosihy.sk

Starosta obce: Ing. Lajos CSÓKA
E-mail: starosta@velkekosihy.sk

Zástupca starostu: Beáta Farkasová             
E-mail: farkasbea@velkekosihy.sk
Tel: +421 35 773 7000

Matrikárka, spisová agenda: Renata Jenei
E-mail: renata.feruszova@velkekosihy.sk
Tel.: +421 35 7794 183

Účtovníčka, vedúca kuchyne MŠ: Burkusová Valéria
E-mail: burkusvali@velkekosihy.sk
Tel.: +421 35 7794 183

Koordinátorka aktivačnej činnosti, správa cintorínov: Marsaliková Magdalena
E-mail: marsalikm@velkekosihy.sk
Tel.: +421 35 7794 131

Verejno prospešné práce, správa kultúrneho domu: Cseh Miklós
E-mail: csemi@velkekosihy.sk
Tel.: +421 35 7794 131

Obecné zastupiteľstvo

Farkasová Beáta poslankyňa
Fitosová Melinda poslankyňa
Földes Csaba poslanec
Jenei Zoltán poslanec
Mgr. Szendi László poslanec
Szabó Ján poslanec
Spitznágelová Alžbeta poslankyňa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár