•  

VZN

VZN schválené v roku 2018

  VZN schválené v roku 2017

   VZN č. 1/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
   VZN č. 2/2017 - Trhový poriadok
   VZN schválené v roku 2016
   VZN schválené v roku 2016
   VZN 1/2016 zo dňa 29.06.2016
   VZN schválené v roku 2015
   VZN 1/2015 o trhových miestách
   VZN 2/2015 o vyhradení miest na umiestnenie volebných plagátov počas voleb. kampane
   VZN 3/2015 o zbere, preprave a zneškodnovaní kom. odpadu a miestnom poplatku
   Rozpočet obce na rok 2016
   VZN schválené v roku 2014
   Rozpočet obce na rok 2014
   VZN 2/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015
   VZN 3/2014 o podmienkach prideľovania a nájmu bytov nižšieho štandardu
   VZN 1/2014 o poskytovaní sociálnych služieb
   VZN schválené v roku 2013
   VZN 2/2013 o dočasných obmedzeniach a náhradných riešeniach vo vodmom hospodárstve
   VZN 1/2013 o výške príspevkov za pobyt v MŠ a ŠZ
   VZN schválené v roku 2012
   VZN 1/2012 o dani z nehnuteľnosti na rok 2013 a na ďalšie
   VZN schválené v roku 2011
   Rozpočet obce na rok 2011
   VZN 2/2011 o trhových miestach - zrušený s VZN 1/2015
   VZN 1/2011 o nájme nebytových priestorov
   VZN 3/2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012
   VZN schválené v roku 2010
   Rozpočet obce na rok 2010
   VZN 1/2010 o dani z nehnuteľnosti na rok 2011
   VZN schválené v roku 2009
   VZN 4_2009 (o miestnych daniach)
   VZN 1/2009 o nájme nebytových priestorov - zrušený s VZN 1/2011
   VZN 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v MŠ a ŠZ
   VZN 3/2009 o dani za nehnuteľnosti na rok 2010
   VZN 5/2009 o komunálnom odpade
   VZN schválené v roku 2008
   VZN 1/2008 o verejnom poriadku
   VZN 2/2008 o dani z nehnuteľnosti narok 2009
   VZN schválené v roku 2007
   VZN 3/2007 o dani z nehnuteľnosti na rok 2008
   VZN 2/2007 o nájme nebytových priestorov a pozemkov v intraviláne, ktoré sú vo vlastníctve obce Veľké Kosihy
   VZN 1/2007 Prevádzkový poriadok Pohrebiska
   VZN 4/2007 o podmienkach nájmu obecných bytov

   Úradné hodiny

   Pondelok: 07:00 - 12:00 13:00 - 15:00
   Utorok: nestránkový deň
   Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
   Štvrtok: 07:00 - 12:00 13:00 - 15:00
   Piatok: nestránkový deň

   Fotogaléria

   Kalendár