•  

Pripomienkovacie konanie

Dokumenty v pripomienkovacom konaní 2018

  Dokumenty v pripomienkovacom konaní 2017

  Rozšírenie kapacity výroby medených vodičov - zámer
  Informácia o správnom konaní
  Informácia o správnom konaní Félová Margita
  Oznámenie zámeru na predaj nehnuteľnosti formou priameho predaja
  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania
  Záverečný účet 2016
  Verejná vyhláška - Stavebné povolenie ( Sklad poľnohospodárskych produktov)
  Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie (Pozberová linka)
  Dokumenty v pripomienkovacom konaní 2016
  Dokumenty v pripomienkovacom konaní 2016
  Verejná vyhláška - stavebné konanie PD
  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania
  Upovedomenie o začatí konania - Skládka odpadov
  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Kancelárie a soc. zariadenie
  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania - novostavba obilnej sýpky 1
  Záverečný účet 2015
  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania - novostavba obilnej sýpky 2
  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Skladovacia hala
  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
  Návrh na rozpočet 2017
  Rozpočet 2017
  Rozhodnutie - Skládka odpadov
  Dokumenty v pripomienkovacom konaní 2015
  Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianského kraja na roky 2014 - 2020
  Rozpočet obce na rok 2015
  Návrh záverečného účtu na rok 2014
  Návrh na rozpočet na rok 2016
  Dokumenty v pripomienkovacom konaní
  Výrub stromov - Dan - Slovakia Agrar, a.s.
  Výrub stromov - PD Veľké Kosihy
  Výrub stromov - Královič
  Výrub stromov - formulár obec
  Výrub stromov - Beke
  Štatút obce Veľké Kosihy
  Záverečný účet 2011
  Rozpočet na rok 2013
  Záverečný účet obce za rok 2012
  Integrované povolenie
  Verejná vyhláška - oznámenie
  Záverečný účet obce za rok 2013
  Oznámenie zámeru
  Výrub stromov - Gergely Nagy
  Návrh rozpočtu na rok 2015

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 07:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Piatok: nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár